Meten en monitoren

Meten is weten. Door te meten ervaren we of we op de goede weg zijn om de balans in de energie te verkrijgen. We kijken dan ook of we moeten bijsturen of opschakelen.

Op dit moment ligt ook landelijk de aandacht op het ontwikkelen van een set indicatoren. Cijfers die landelijk en regionaal toepasbaar zijn, vinden we terug in de Klimaatmonitor. Deze cijfers lopen vaak enkele jaren achter. We zoeken daarom naar een combinatie van actuele cijfers (bijvoorbeeld met hulp van onze netbeheerder Stedin) en eigen cijfers. Ook onderzoeken we of de Regionale Klimaatmonitor, die momenteel in ontwikkeling is, antwoord kan geven op onze vragen. Hier is nog geen eenduidig antwoord op te geven. Wij schatten in dat dit in 2023 wel haalbaar is.