Inleiding

In de visie op de Energiebalans kiest de kopgroep van de gemeenteraad voor meer aandacht voor bewustwording met gewenst gedrag als resultaat. In de visie gaat het vooral over verminderen van CO2-uitstoot door het duurzaam opwekken van groene energie en het besparen van energie. De kopgroep wil bewustwording verbreden naar andere duurzaamheidsthema’s, zoals bij klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaam toerisme, circulaire economie en het verminderen van afval. We brengen de projecten, activiteiten en campagnes in één lijn om herkenbaarheid, uniformiteit en integraliteit te bevorderen. Door spreiding van de campagne verdelen we de verschillende acties zoveel als mogelijk over het jaar.

Deze notitie hebben we in het eerste kwartaal 2023 geschreven. Het leven gaat door, ook de actualiteit die we in deze notitie beschrijven gaat door en verandert. Daarom beschouwen wij deze notitie als een momentopname. De acties die we in de kalender vermelden stemmen we daarom steeds af op de actuele situatie.