Verduurzamen gemeentelijke gebouwen - het gemeentehuis

Het gemeentehuis in Tholen is bijna 15 jaar in gebruik. Naast een verdergaande verduurzaming ontstaan er de eerste vervangingsmaatregelen. We werken aan de volgende drie deelprojecten tot verduurzaming van het gehele gebouw:

 

  1. Het plaatsen van zonnepanelen op het zuidelijk dakvlak.

Het gemeentehuis verbruikt jaarlijks veel energie. Door het toepassen van zonnepanelen op het zuidelijk dakvlak kunnen we een deel van het eigen verbruik zelf opwekken. Vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt stellen we ongeveer 1/3 van het dakvlak beschikbaar aan de energiecoöperatie TholenSolar voor haar inwoners. De resterende 2/3 wenden we aan eigen gebruik. Met het recht van opstal eind 2022, voorafgegaan door een procedure volgens het Didam-arrest, zijn we begin 2023 beland in de fase van aanbesteding. In 2023 voorzien we het gemeentehuis van zonnepanelen.

  1. Het vervangen van verlichting door led

Vanuit de energiebesparingsplicht voor bedrijven verplicht de gemeente zichzelf om energiezuinige ledverlichting aan te brengen. Daarom hebben we in 2022 eerst een marktraadpleging uitgevoerd. Eind 2022/begin 2023 onderzoeken we de beste optie om testlocaties voor de kantoren in te richten. De lampen passen niet meer in de huidige armaturen. Daarom kijken we ook naar de noodzakelijke hoeveelheid licht (lux) op de werklocaties. Via de testlocaties maken we een keuze voor de op te stellen aanbesteding. In 2023 is deze aanbesteding voorzien.

  1. Een aardgasvrij gemeentehuis door het verduurzamen van de technische installaties

We zijn van plan om het gemeentehuis aardgasvrij te maken. Door het gebruik van de huidige warmte-koude-bron te optimaliseren zetten we een stap in de goede richting. Ook willen we verschillende installaties vervangen. Op dit moment bekijken we welke (technische) mogelijkheden hiervoor zijn. Afhankelijk van onder meer kosten, levertijden krijgen we dit jaar zicht op de aanpassingen. Waar mogelijk gaan we aanpassingen dan doorvoeren.