Grondstoffen scheiden gemeentelijke gebouwen

Na de Brede school Tholen en het gemeentebedrijf willen we ook in andere gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie grondstofscheiding verder doorvoeren. In het gemeentehuis zijn we al bezig met het gescheiden inzamelen van grondstoffen. We geven hiermee het goede voorbeeld aan onze inwoners om in onze gebouwen dezelfde grondstoffen te scheiden als thuis. Daarnaast dwingt de Singel USE Plastic richtlijn ons om een keuze te maken in het circulaire bekergebruik.

Ook werken we bij de gemeente met ambassadeurs. Dit team van medewerkers gaat anderen motiveren om de kwaliteit van de grondstoffen hoog te houden om het restafval te verminderen. Het team richt zich op circulair gedrag.