Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. We moeten hiermee dus zuiniger en slimmer omgaan. Nederland heeft als doel een volledig circulaire economie in 2050 (en in 2030 50% minder grondstoffen gebruik). De hoofdlijn is dat we minder grondstoffen gebruiken en dat we de beschikbare grondstoffen zoveel mogelijk nuttig hergebruiken.

Samen met de Zeeuwse gemeenten ontwikkelen we in 2023 een beleidsdocument en een uitvoeringsagenda. We willen ons daarbij richten op een aantal thema's, waaronder de bouw en de gebouwde omgeving, de inrichting van de openbare ruimte, inkoop en consumptie en tenslotte afval en grondstoffen. Deze concept-thema’s willen we de komende maanden verder invullen met concrete doelstellingen en actiepunten.