Doel

Wij zetten een integrale duurzaamheidscampagne voor de verschillende thema’s op, waarbij wij inzetten op de volgende drie pijlers: 1. kennis vergroten, 2. houding beïnvloeden en 3. gedrag stimuleren. Daarmee stimuleren we dat mensen gaan bewegen, iets gaan doen of laten. Door bewustwording willen wij gedrag veranderen en handelingsperspectieven bieden.