De duurzaamheidskalender

Vanuit de verschillende duurzaamheidsthema's vindt communicatie plaats en soms zijn er mogelijkheden om thema's met elkaar te verbinden. Hiervoor is een overzicht nodig. In paragraaf 11 bij uitwerking per thema is onder elk thema beschreven wat de campagne activiteiten zijn. Onze interne duurzaamheidskalender geeft een totaaloverzicht van de communicatieactiviteiten. Wij onderscheiden hierin eenmalige en doorlopende activiteiten.

De lijst van activiteiten is niet limitatief. De planningen zijn soms indicatief. In de loop van de tijd komen er activiteiten bij of vervallen er activiteiten. Kortom een levend document!