Ambitie

De Inspiratievisie 2040 (pdf, 4 MB) verwoordt de gemeentelijke ambitie als volgt: ”Een duurzame, klimaat adaptieve en circulaire gemeente waar we in 2040 vijftig procent van de gebruikte energie duurzaam opwekken en 70 procent minder CO2 uitstoten. Het gaat om het behouden en verbeteren van de kwaliteit van het landschap”. Deze ambitie bereiken we minimaal door de volgende transities: 1. energietransitie, 2. Circulaire economie, 3. Klimaatadaptatie. Dit werken we verder uit in verschillende thema’s.