Coffeeshop

Nulbeleid

De gemeente Tholen voert al vele jaren een nulbeleid voor wat betreft de aanwezigheid van coffeeshops. Dit nulbeleid is een onderdeel uit het beleid dat het gemeentebestuur van Tholen voert voor wat betreft het tegengaan van drugsgebruik en/of gebruik van andere verslavende middelen. De gemeente Tholen werkt op het gebied van openbare orde en veiligheid samen met andere gemeenten in het district Markiezaten. Het nulbeleid is vastgelegd in ons Damoclesbeleid.De gemeente Tholen acht de vestiging van een coffeeshop in de gemeente Tholen uit oogpunt van openbare orde en veiligheid niet gewenst.

Voor wat betreft de fysieke ruimte voor een coffeeshop in de gemeente Tholen leent geen van de kernen van de gemeente zich qua aard en structuur voor de vestiging van een coffeeshop. Met name de kleinschaligheid van de kernen van de gemeente staat daaraan in de weg. Ook zou vestiging van een coffeeshop niet te verenigen zijn met het imago van de gemeente dat we als gemeentebestuur uitdragen, waarbij de rust en de ruimte en de aantrekkelijkheid voor in natuur en cultuurhistorie geïnteresseerde bezoekers belangrijke aspecten zijn.