Buitenlandse kinderen adopteren

Informatie:

Per 8 februari 2021 kunt u geen kinderen uit het buitenland meer adopteren. Heeft u al beginseltoestemming voor een adoptie? Dan kunt u nog wel verder gaan met de adoptie. Kijk voor meer informatie op de website van Adoptievoorzieningen.

Voor het adopteren van een kind uit het buitenland heeft u een beginseltoestemming nodig.

Voor het adopteren van een kind uit het buitenland heeft u een beginseltoestemming nodig.

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Deze nieuwe familieband verbreekt de familieband tussen het kind en de biologische ouders.

Voor meer informatie en begeleiding kunt u terecht bij Adoptievoorzieningen.

Let op

Per 8 februari 2021 kunt u geen kinderen uit het buitenland meer adopteren. Heeft u al beginseltoestemming voor een adoptie? Dan kunt u nog wel verder gaan met de adoptie. Kijk voor meer informatie op de website van Adoptievoorzieningen.

De voorwaarden voor het adopteren van een buitenlands kind zijn onder andere:

  • U woont in Nederland.
  • U bent niet ouder dan 42 jaar op het moment dat u beginseltoestemming aanvraagt.
  • U laat zich medisch keuren. Uw gezondheid vormt geen bezwaar voor adoptie.

Een land kan zelf ook voorwaarden stellen aan adoptie. Wilt u als paar van hetzelfde geslacht een kind uit het buitenland adopteren? Dan moet het land dit goed vinden.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden voor adoptie uit het buitenland op Rijksoverheid.nl.

U kunt geen nieuwe aanvraag doen voor een adoptieprocedure.

Kijk voor meer informatie op de website van Adoptievoorzieningen.