Gebruik van grond en baggerspecie melden

Minimaal 4 weken of minimaal 5 werkdagen voordat u grond of baggerspecie gaat gebruiken, moet u een melding doen. De termijn die voor u geldt, hangt van verschillende factoren af, waaronder:

 • het volume grond of baggerspecie
 • of het gebruik van grond of baggerspecie onderdeel is van een activiteit waar u een vergunning voor nodig heeft
 • of het gaat om landbouwgrond
 • of de grond of baggerspecie wordt gebruikt door een persoon of door een bedrijf.

Via de vergunningcheck in het Omgevingsloket kunt u nagaan welke termijn voor u geldt.

Bouwbedrijven melden welke grond en baggerspecie zij gebruiken voor hun bouwwerkzaamheden. Dit doet u bij het Omgevingsloket.

Bouwbedrijven doen een melding van de grond en baggerspecie die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

U moet het gebruik van grond of baggerspecie melden als:

 • u meer dan 50 m3 grond of baggerspecie gebruikt
 • u als particulier meer dan 25 m3 grond of baggerspecie gebruikt

Zo doet u een melding van het gebruik van grond en baggerspecie:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doe de vergunningscheck. U ziet binnen welke termijn u een melding moet doen. Dit kunt u meteen doen.

Voor vragen over de toepassing van bouwstoffen kunt u contact opnemen met de gemeente: tel. 14 0166.

Meer informatie over de toepassing van bouwstoffen vind u op de internetsite van Rijkswaterstaat Leefomgeving.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.