Terrasvergunning aanvragen

Wilt u als horecaondernemer een terras aanleggen? Dan moet u hiervoor soms een vergunning aanvragen.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Terrasvergunning aanvragen Inloggen met DigiD Terrasvergunning aanvragen

Horecaondernemers die een terras willen op gemeentegrond moeten een vergunning aanvragen. U moet dan ook per jaar huur betalen voor het gebruik van openbare grond.

Om een terras te mogen inrichten moet u in ieder geval beschikken over een horecavergunning. Daarnaast moet uw terras voldoen aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • het terras moet er netjes uitzien
 • terrasmeubels moeten verplaatsbaar zijn
 • er moet voldoende ruimte overblijven voor voetgangers
 • u houdt zich aan de gemeentelijke openingstijden voor terrassen

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een terras aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • waar het terras moet komen
  • of u voor een straat-, plein- of gevelterras kiest
  • een situatieschets
  • welke periode u het terras open wilt houden (terrasseizoen)
  • welke openingstijden u wilt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.