Omgevingsvergunning bouwen aanvragen (technische eisen)

Informatie:

Heeft u vóór 1 januari 2024 een aanvraag ingediend, dan gelden voor u andere regels. 

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u daarvoor een melding doen of een vergunning aanvragen. Zo kan de gemeente controleren of uw bouwwerk technisch goed genoeg is.

Omgevingsloket online (OLO)

Als u iets bouwt of verbouwt, moet dat technisch goed genoeg zijn. Daarom moet u een vergunning aanvragen of een melding doen als u iets gaat bouwen of verbouwen.

Wat u bouwt of verbouwt heet een bouwwerk. U heeft een vergunning nodig als uw bouwwerk bijvoorbeeld:

 • hoger is dan 5 meter, of
 • een balkon of dakterras heeft of
 • ondergronds wordt gebouwd of
 • aan een monument vast zit

Bij kleinere bouwwerken of verbouwingen, zoals een garage of een schuur, moet u een melding doen. Ook voor het bouwen of verbouwen van een woonboot moet u een melding doen.

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO.nl) staat wanneer u precies een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Hou er rekening mee dat u misschien ook nog andere vergunningen nodig heeft als u gaat bouwen.

Welke technische eisen voor uw bouwwerk precies gelden, hangt af van het soort bouwwerk. Zo gelden voor een appartementencomplex andere eisen dan voor een sporthal.

De gemeente controleert uw bouwwerk bijvoorbeeld op:

 • veiligheid (het bouwwerk is stevig genoeg en brandveilig)
 • gezondheid (er is bijvoorbeeld genoeg verse lucht of niet te veel geluid)
 • duurzaamheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld energiezuinig genoeg)
 • toegankelijkheid (het bouwwerk is bijvoorbeeld toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking)

Op de volgende manier doet u een melding of vraagt u een vergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket 
 • Log in met:
  • DigiD (voor uzelf)
  • eHerkenning (voor een bedrijf)
 • Doe de vergunningcheck. U ziet dan of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt dit meteen doen.

U betaalt een percentage van de bouwsom. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

Voordat u een vergunning aanvraagt adviseren wij u om eerst een vooroverlegplan in te dienen bij de gemeente.

Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u gaat bouwen.

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over u vergunningaanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. U mag pas met bouwen beginnen als de vergunning is verleend.

Bij een melding is bezwaar en beroep niet mogelijk.

Bent u het niet eens over onze beslissing voor een vergunning, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met onze beslissing over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan. Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is uw vergunning definitief. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.