Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

De gemeente heeft een vast aantal ligplaatsen voor woonboten gereserveerd. Voor het aanleggen van een woonboot heeft u een omgevingsvergunning voor een ligplaats nodig. Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Uw woonboot aanleggen mag alleen op de aangewezen plaatsen. U heeft hiervoor een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Koopt u een woonboot met een omgevingsvergunning voor een ligplaats? Dan moet u de vergunning overzetten op uw naam.

Heeft u een ligplaats gekregen? Vergeet niet uw woonboot aan te sluiten op de waterleiding en het riool.

Houd er rekening mee dat u misschien ook een andere vergunning nodig heeft. Via het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Daar vraagt u ook de omgevingsvergunningen aan. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig.

De gemeente stelt onder andere voorwaarden op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid.

Zo vraagt u een ligplaatsvergunning aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft door:
  • gegevens over het vaartuig
  • gegevens over de afmeerlocatie
  • gegevens over de voorzieningen die u eventueel nodig heeft (gas, water, elektriciteit)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.