Toezicht op bouw en verbouw

Informatie:

Heeft u een vergunning aangevraagd of een melding gedaan in 2023? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

De kwaliteitsborger betaalt u zelf. De inspecteur van de gemeente hoeft u niet te betalen.

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet iemand controleren of u zich bij de bouw aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de bouw begint en stopt.

Bij de bouw moet u zich aan regels en afspraken houden. Iemand controleert of u dat ook doet.

 • Soms is dat iemand van de gemeente.
 • Soms moet u daar zelf iemand voor inhuren: een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger stelt een plan op. Dat heet een borgingsplan. Daarin staat hoe er gebouwd wordt, en hoe het bouwwerk eruit gaat zien.

U laat de gemeente weten wanneer u begint met de bouw en wanneer u klaar bent.

Wie controleert uw bouwwerk?

Dat hangt van het bouwwerk af. Het bouwwerk is het gebouw dat u aan het bouwen of verbouwen bent. Bij kleine bouwwerken controleert de kwaliteitsborger. Bij grotere bouwwerken doet de gemeente dat.

Hoe weet u of uw bouwwerk klein of groot is? Bouwwerken zijn ingedeeld in gevolgklassen. Hoe groter de gevolgen zijn als er iets misgaat met het bouwwerk, hoe hoger de gevolgklasse. Er zijn 3 gevolgklassen: 1, 2 en 3.

Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 1? En gaat het om nieuwbouw? Dan moet u een kwaliteitsborger inhuren. Zit uw bouwwerk in gevolgklasse 2 of 3, of gaat het om een verbouwing? Dan controleert de gemeente.

Wilt u weten in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt? Kijk dan op de website van Iplo. Of doe de vergunningcheck in het Omgevingsloket.

Wat controleert de kwaliteitsborger of de gemeente?

 • of u bouwt zoals in uw vergunning staat, of in het borgingsplan
 • of u het gebouw en het terrein gebruikt zoals in uw vergunning of in uw borgingsplan staat
 • hoe u bouwt (bouwt u bijvoorbeeld veilig genoeg)
 • hoe u bouwmateriaal (zoals planken, stenen en gereedschap) op de bouwplaats brengt en opruimt.

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de gemeente of de kwaliteitsborger de bouw stoppen. Of u mag het gebouw niet meer gebruiken.

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Log in.
 • Geef de startdatum of einddatum door. Moet u een kwaliteitsborger inhuren? Dan kan die namens u de startdatum en einddatum doorgeven.
  • Startdatum melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de bouw.
  • Einddatum melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de bouw en voordat u het gebouw gaat gebruiken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.