Bijzondere begraafplaats

Een bijzondere begraafplaats is een begraafplaats die niet van de gemeente is. Deze begraafplaats is bijvoorbeeld van een stichting of een kerk.

U kunt ook een privébegraafplaats voor een of meer graven op eigen terrein vestigen. U heeft daarvoor toestemming nodig van de gemeente.

Een bijzondere begraafplaats kan worden aangelegd door:

  • een kerk
  • een stichting of vereniging
  • een particulier persoon

U moet toestemming aanvragen bij de gemeente waarin u de bijzondere begraafplaats wilt aanleggen.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.