Oops, an error occurred! Code: 202407240559369714d83e Event:

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Er zijn twee soorten: een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita. U vraagt deze documenten aan bij de gemeente waarin u woont of verblijft.

Inloggen met DigiD Bewijs van in leven zijn aanvragen Afspraak maken bewijs van in leven zijn

Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. U kunt een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hier om vragen.

Het verschil tussen beide documenten is:

  • Een bewijs van in leven zijn gebruikt u in Nederland. Dit is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).
  • Een attestatie de vita gebruikt u in het buitenland. Dit is een verklaring van de burgerlijke stand. 

Van een attestatie de vita kunt u tegelijk een meertalig modelformulier aanvragen.

Voor een bewijs van in leven zijn moet u zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor een attestatie de vita moet u persoonlijk naar de gemeente toe.

Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen(BRP). Hierop staat dan dat u als levend bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt dit digitaal aanvragen en dan wordt het toegezonden. U kunt hiervoor ook een afspraak maken. U betaalt de kosten hiervoor bij het indienen van de aanvraag.

Attestatie de vita

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie. 

U hebt bij uw afspraak het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs.
  • uw pinpas of contant geld.
  • eventueel de brief van de instantie waarin staat dat u een attestatie de vita nodig heeft.

Vraagt een (pensioen)fonds een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita van u? Dan hoeft u niet te betalen als het gaat om een uitkering van een pensioenregeling. Neem voor de gratis afgifte van de verklaring het schriftelijk verzoek mee van uw (pensioen)fonds. Gratis afgifte geldt ook als u het nodig hebt voor een pensioenfonds binnen de Europese Unie. Neem dan ook het schriftelijk verzoek van uw pensioenfonds mee.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (meertalig modelformulier) kost € 16,60. 

Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland kost € 7,50.