Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Kunt u als jonge schoolverlater moeilijk een baan vinden? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Als u als jongere voortijdig school verlaat, kunt u moeite hebben met het vinden van een baan. U kunt een persoonlijk begeleider van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) krijgen. Deze helpt u bij het vinden van een opleiding of werk.

De begeleider werkt samen met opleidingscentra, instellingen voor jeugdhulpverlening, sociale diensten, UWV en andere instanties.

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van begeleiding voor een schoolverlater zijn:

 • U bent nog geen 27 jaar.
 • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of het mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

 • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
 • U geeft onder andere door:
  • waarom u begeleiding nodig heeft
  • welke begeleiding u nodig heeft

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.