Baatbelasting betalen

Ondernemers die eigenaar zijn van een gebouw, kunnen van sommige gemeenten een aanslag baatbelasting krijgen. De gemeenten die baatbelasting heffen gebruiken dit bijvoorbeeld om de omgeving van uw gebouw beter in te richten.

De gemeente Tholen heft geen baatbelasting.

Zo betaalt u baatbelasting:

  • De gemeente stuurt u een aanslag baatbelasting. Daarin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

U kunt bezwaar maken tegen de belastingaanslag. Doe dit binnen 6 weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.