Auto wegslepen bij fout parkeren

De gemeente mag uw auto (laten) wegslepen als u fout geparkeerd staat. Wilt u uw weggesleepte auto ophalen? Neem contact op met de gemeente.

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of fout geparkeerd staat. Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen.

De gemeente mag uw auto wegslepen onder deze voorwaarden:

  • Uw auto staat geparkeerd op een plek waar werkzaamheden zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangegeven.
  • Uw auto staat zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto staat geparkeerd voor een in- of uitrit.
  • Uw auto staat zo geparkeerd dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met de gemeente. Zij laten u weten waar uw auto is.
  • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

In de wet is bepaald dat de kosten van het wegslepen voor rekening van de eigenaar of gebruiker van het voertuig zijn. Als u de kosten heeft betaald kunt u uw voertuig weer meenemen. Voor informatie over de hoogte van de kosten kunt u contact opnemen met de afdeling Gemeentebedrijf (telefoonnummer 14 0166).

Telefoon gemeente Tholen: 14 0166

U kunt bezwaar maken tegen het wegslepen van uw auto. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.