Oops, an error occurred! Code: 202407240557233b78372e Event:

Adresonderzoek aanvragen

U vraagt een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Formulier melding tot adresonderzoek (pdf, 637 KB)

Een adresonderzoek is een onderzoek naar de actuele woon- of verblijfplaats van personen.

Dit onderzoek wordt opgestart nadat er een melding ontvangen wordt door de gemeente waarbij getwijfeld wordt aan de actualiteit van het woon- of verblijfadres, zoals dit is geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (BRP).

De melding kan worden gedaan door:

  • de nieuwe inwoner(s);
  • familieleden;
  • deurwaarder of andere organisaties, bijvoorbeeld Belastingdienst, pensioenfonds.

Het is belangrijk dat de gegevens van de personen die ingeschreven staan op een adres kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl deze niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen, bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen.

Let op! De gemeente kan u een bestuurlijke boete geven als u bewust zorgt voor onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP).

Een adresonderzoek duurt in de meeste gevallen maximaal drie maanden. Na afloop van het onderzoek krijgt u bericht over de resultaten.

Heeft de gemeente de bevoegdheid een persoon ambtshalve te verhuizen?

De gemeente heeft de bevoegdheid om ambsthalve de verhuizing van een persoon te verwerken naar een bekend of onbekend adres, indien:

  • er geen actueel woon- of verblijfadres kan worden gevonden;
  • de persoon weigert aangifte te doen van de verhuizing naar een nieuw woon- of verblijfadres.

Zo vraagt u een adresonderzoek aan:

Vul het formulier 'Melding tot adresonderzoek' in en voeg hieraan toe:

  • een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
  • een bewijs dat u de (nieuwe) eigenaar of huurder bent van de woning.

U kunt het meldingsformulier afgeven bij of opsturen naar het gemeentehuis. U kunt ook e-mailen naar frontoffice@tholen.nl.

Aan het starten van een adresonderzoek zijn geen kosten verbonden.

Het onderzoek duurt maximaal 3 maanden.

Het voornemen om ambsthalve de verhuizing naar een bekend of onbekend adres door te voeren, wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op officielebekendmakingen.nl. U heeft dan 4 weken de tijd om hierop te reageren, voordat het definitieve besluit wordt genomen. Het definitieve besluit waarbij ambtshalve de verhuizing naar een bekend of onbekend adres is uitgevoerd, wordt ook op deze manier gepubliceerd. U heeft dan 6 weken de tijd om hiertegen bezwaar te maken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.