Zeeuwse milieustraten krijgen toegangscontrole

Het Algemeen Bestuur van O.L.A.Z. heeft definitief besloten om alle milieustraten van toegangscontrole te voorzien, omdat het huidige systeem (vrije toegang) het lastig maakt om bedrijven en niet-inwoners te weren. Uit onderzoek blijkt dat op de Zeeuwse milieustraten 2x zoveel afval per inwoner wordt gebracht ten opzichte van de rest van Nederland. De landelijke en door de gemeenten onderschreven VANG doelstellingen van 100 kilo restafval per inwoner per jaar wordt mede hierdoor niet gehaald in de Zeeuwse gemeenten. Een deel van het totaal aantal kilo’s restafval wordt namelijk bepaald door het grof huishoudelijk afval dat naar de milieustraten wordt gebracht. Naar verwachting zal dit na de invoering van de toegangscontrole uitkomen op een vermindering van 13 kilo per inwoner per jaar.

Onderzoek

Op verzoek van O.L.A.Z. heeft de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) onderzoek gedaan naar toegangscontrole op de milieustraten waarbij gekeken is naar mogelijkheden om slagbomen en paslezers te plaatsen en welk registratiesysteem passend is.

Digitaal toegangssysteem

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2023 worden alle Zeeuwse milieustraten voorzien van een toegangscontrole- en registratiesysteem. Naast slagbomen en paslezers zal zoveel mogelijk worden gewerkt met een digitaal toegangssysteem. Via een QR-code of NFC chip in de mobiele telefoon krijgt de bezoeker toegang. Voor huishoudens die niet digitaal kunnen werken bestaat de mogelijkheid een fysieke pas aan te vragen, die eenmalig per huishouden gratis wordt verstrekt. De benodigde investeringen worden gedekt binnen de exploitatie van de milieustraten

Huidige regels

Naast een toegangscontrolesysteem blijven de huidige regels gelden voor de hoeveelheid grof huishoudelijk afval die per keer mag worden aangeboden en welke voertuigen en middelen geweigerd worden.