Vooraankondiging participatiebijeenkomst en ter inzage legging Ontwerp Omgevingsvisie

In 2023 hebben we een concept omgevingsvisie gepresenteerd, ter inzage gelegd, participatiebijeenkomsten georganiseerd en hierover met de gemeenteraad gesproken. Van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontvingen we daarop veel inspraakreacties. Die leidden er toe om een tussenraadpleging te houden. Het gevolg hiervan is dat we nu een Ontwerp Omgevingsvisie hebben gemaakt, waarin we de hiervoor vermelde ingebrachte reacties hebben verwerkt.

De planning is dat de gemeenteraad op 3 oktober 2024 over de Ontwerp Omgevingsvisie vergadert en dan een definitief besluit neemt. Voor het zover is houden wij nieuwe participatiebijeenkomsten, waarbij u alle gelegenheid krijgt om in te spreken. U kunt dan ook formele zienswijzen en reacties indienen. Dit omdat wij uw mening belangrijk vinden.

De nieuwe participatiebijeenkomst voor u als inwoner vindt plaats op 20 maart om 19:00 uur in het gemeentehuis. Meer informatie over de opzet van de bijeenkomst en over de Ontwerp Omgevingsvisie volgen op 6 en 8 maart in de Eendrachtbode en de Thoolse Bode. Dan plaatsen wij een advertentie van de inspraakprocedure en de participatiebijeenkomsten.

Tot zover deze vooraankondiging.

Participatie vinden wij belangrijk.

Doe mee, denk mee en praat mee

met de Ontwerp Omgevingsvisie!