Uitnodiging voor de Veiligheidsmonitor

De uitnodigingen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2023 zijn de deur uit. De Veiligheidsmonitor is een onderzoek dat wordt uitgevoerd door I&O Research en stelt vragen over criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. Niet iedereen in de gemeente Tholen ontvangt een uitnodiging. Voor dit onderzoek zijn in gemeente Tholen 1.127 inwoners willekeurig geselecteerd. Bent u geselecteerd? Dan rekenen wij op uw deelname!

Veiligheidsbeleid

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het maken van beter beleid voor veiligere buurten. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodigingsbrief ontvangen, meedoen aan het onderzoek. Deel uw ervaringen via de veiligheidsmonitor en geef ons de informatie die wij nodig hebben om de gemeente veiliger en mooier te maken!

Burgemeester Marleen Sijbers benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”.

Startdatum

Het onderzoek begint omstreeks 15 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Deelnemers onderzoek

Voor het onderzoek is het belangrijk dat er uit alle bevolkingsgroepen personen deelnemen. Hiervoor is er door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een steekproef gedaan. Inwoners van 15 jaar en ouder (geen maximumleeftijd) en die niet woonachtig zijn in instellingen, inrichtingen en tehuizen kunnen benaderd worden voor deelname aan het onderzoek.  In onze gemeente zijn er 1.127 inwoners willekeurig geselecteerd om mee te doen aan het onderzoek.                 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op cbs.nl/veiligheidsmonitor. Heeft u als deelnemer vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van I&O Research via 0800-0191 (gratis) of veilig@ioresearch.nl.