Thoolse inwoners kunnen vanaf 15 december energietoeslag aanvragen

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen is er de energietoeslag 2023 met een eenmalig bedrag van € 1.300. Inwoners van de gemeente Tholen kunnen vanaf 15 december 2023 de energietoeslag 2023 digitaal aanvragen via tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.  

Het aanvragen van de energietoeslag 2023 kan van 15 december 2023 tot en met 30 juni 2024. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen na 15 december contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Automatische uitbetaling

Inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen of gebruik maken van de minimaregelingen krijgen de energietoeslag automatisch uitbetaald begin december. Zij hoeven geen aanvraag te doen. Vanaf deze week ontvangen zij een brief van de gemeente hierover.

Voorwaarden

De toeslag van € 1.300 wordt per huishouden één keer uitgekeerd voor het jaar 2023. Hierbij wordt uitgegaan van de hoofdbewoner van de woning die 21 jaar of ouder is en in de gemeente Tholen woont. Daarnaast moet een inwoner een laag inkomen hebben om in aanmerking te komen voor de toeslag. Met een laag inkomen wordt een inkomen bedoeld dat niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. De overige voorwaarden zijn te vinden op tholen.nl/energietoeslag-aanvragen.

130 procent van de bijstandsnorm

Het kabinet wil dat mensen die rond moeten komen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum de energietoeslag kunnen aanvragen. De gemeenteraad heeft in 2022 besloten de energietoeslag 2023 te verruimen voor inwoners met een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm. De inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm is maximaal het maandbedrag inclusief vakantiegeld:

  • Voor alleenstaanden tot pensioenleeftijd: € 1.581,81
  • Voor gehuwden/samenwonenden tot pensioenleeftijd: € 2.259,43
  • Voor alleenstaanden vanaf pensioenleeftijd: € 1.764,96
  • Voor gehuwden/samenwonenden vanaf pensioenleeftijd: € 2.396,68

Studenten

Voor studenten is er een eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Studenten die aan de voorwaarden voldoen, krijgen een bedrag van € 400 vanzelf gestort.