Tarieven inzameling huishoudelijk afval voor 2024 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 9 november de tarieven voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval voor 2024 vastgesteld. Vanaf 1 januari gaat gemeente Tholen aan de slag met Diftar. Alle inwoners ontvangen binnenkort een brief van de gemeente met alle informatie op een rij.

Wethouder Van Leeuwen: “Inwoners hebben zelf een deel van de afvalkosten in de hand. Hoe minder vaak je restafval meegeeft, hoe minder je betaalt. Het restafval wordt nog steeds 13 keer per jaar opgehaald.”

Diftar

Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief. Vanaf 2024 bestaat de afvalstoffenheffing voor inwoners met een rolcontainer voor restafval uit twee delen: een vast bedrag per jaar (basistarief) en een variabel deel. In het variabele deel betalen inwoners per keer dat zij de grijze container aan de straat zetten. Dit is in 2024 € 5,- per container per keer. Hiermee hebben inwoners invloed op de hoogte van hun kosten voor restafval. Dit variabele deel over 2024 is pas in februari 2025 op de aanslag van Sabewa Zeeland zichtbaar. Inwoners kunnen nog steeds hun container voor restafval iedere vier weken aan de straat zetten.

Verzamelcontainer

Inwoners die gebruik maken van een verzamelcontainer in de buurt, kunnen vanaf januari maximaal vijf keer per maand restafval aanbieden. Daarvoor betalen ze het basistarief en een vast bedrag voor het restafval. Vanaf 2025 betalen ze per keer dat ze restafval aanbieden.

Tarieven 2024

De hoogte van de tarieven voor het verzamelen en verwerken voor 2024 is afhankelijk van de woonsituatie en of men een rolcontainer of verzamelcontainer heeft voor restafval.

Kosten voor inwoners met een rolcontainer restafval in 2024

  Basistarief Variabel bedrag
Eenpersoonshuishouden € 207 € 5 per keer per container
Meerpersoonshuishouden € 251 € 5 per keer per container
Extra container GFT € 39 € 0
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP € 207 € 5 per keer per container

Kosten voor inwoners met een verzamelcontainer restafval in 2024

  Basistarief Bedrag voor verzamelcontainer
Eenpersoonshuishouden € 207 € 25
Meerpersoonshuishouden € 251 € 45
Geen permanente bewoning of geen personen ingeschreven in BRP € 207 € 25

De tarieven van dit jaar staan op de website Sabewa Zeeland.

Kwijtschelding

Huishoudens met een laag inkomen kunnen kwijtschelding aanvragen via Sabewa Zeeland. Voor het basisbedrag kan volledig kwijtschelding worden verleend. Voor het variabele deel kan een eenpersoonshuishouden voor maximaal 5 ledigingen kwijtschelding ontvangen en een meerpersoonshuishouden voor maximaal 9 ledigingen.

Medische indicatie

Als een inwoner door een chronische ziekte of medische beperking medisch afval heeft, wordt het aantal ledigingen vastgesteld op maximaal 5 ledigingen voor een eenpersoonshuishouden en maximaal 9 ledigingen voor een meerpersoonshuishouden.

Luiercontainers

In iedere kern staan vanaf januari ondergrondse verzamelcontainers voor afval van luiers en incontinentiemateriaal. Dit is een service waarvoor inwoners een pas kunnen aanvragen. De kosten voor de luiercontainers zijn meegenomen in de jaarlijkse kosten voor inzamelen huishoudelijk afval. Meer informatie over deze containers op www.tholen.nl/luiers.

Grote gezinnen

Grote gezinnen van 7 personen of meer per huishouden kunnen een tweede container voor restafval aanvragen. Zij betalen dan maximaal 13 keer € 10,- = € 130,- als ze bij iedere lediging twee containers aan straat zetten.

Waarom Diftar?

We willen de hoeveelheid restafval flink verminderen. Restafval kan niet verder verwerkt worden zoals het gescheiden afval en wordt dus verbrand. Met de invoering van Diftar stimuleren we inwoners om het restafval zo goed mogelijk te scheiden. Zo zorgen we met elkaar voor minder restafval en een minder hoge stijging van de kosten. Het Diftarsysteem heeft zich al in andere (Zeeuwse) gemeenten bewezen.