Snelheid op Tholensebrug vanaf 18 december tijdelijk terug naar 50 kilometer per uur

Uit een recente inspectie van Rijkswaterstaat is gebleken dat een deel van de voegovergangen van de Tholensebrug (N286) in dusdanig slechte staat is dat een snelheidsbeperking nodig is voor een veilig gebruik van de brug. Ook is er intensievere monitoring ingesteld om de conditie in beeld te houden. De snelheid op de Tholensebrug wordt in beide richtingen teruggebracht van 80 km/u naar 50 km/u en wordt aangegeven op borden. De beperking gaat in op 18 december en duurt tot aan de vervanging van de voegovergangen.

De Tholensebrug heeft 12 voegovergangen die lopen over de gehele breedte van het wegdek, waarvan de 2 grootste in 2022 zijn vervangen. De resterende voegovergangen staan reeds ingepland voor vervanging in 2025, maar blijken nu echt op. Een snelheidsverlaging zorgt ervoor dat het risico op loslaten of omhoogkomen van een voegovergang zoveel als mogelijk wordt beperkt, en de brug veilig kan worden gebruikt.

Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de voegovergangen op nog kortere termijn te vervangen. Het is mede vanwege levertijden nog niet duidelijk of dat ook daadwerkelijk lukt. De vervanging van de enkelvoudige voegovergangen zal op het moment van uitvoering leiden tot meerdere weken stremming van de brug. Zodra duidelijk is wanneer dat is, wordt hier tijdig over gecommuniceerd. Hier worden ook de omgevingspartners bij betrokken.

De komende periode worden ook andere onderhoudsklussen uitgevoerd aan de Tholensebrug. Zo worden in 2024 klinknagels en verlichting vervangen, en in 2025 de geleiderail en het asfalt dat op de brug ligt.

Onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat heeft te maken met een grote onderhoudsopgave. Veel sluizen, bruggen, wegen en tunnels zijn gebouwd in de jaren 60, 70 en 80 van vorige eeuw. Ze zijn door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer, en moeten daarom worden vervangen of gerenoveerd. Het kabinet investeert de komende jaren flink in groot onderhoud aan wegen en vaarwegen, maar de grootte van de onderhoudsopgave maakt dat niet alles tegelijkertijd kan worden aangepakt.

Voor de Tholensebrug betekent dit dat vervanging of renovatie na 2028 zal plaatsvinden. Tot aan het moment van vervanging of renovatie zullen waar nodig losse onderhoudsklussen worden uitgevoerd, en blijft er een risico op beperkingen op de brug.