Resultaten enquête woonvisie

In mei 2021 heeft de gemeente Tholen via een enquête gevraagd naar de woonwensen van haar inwoners. De enquête is ingevuld door 373 inwoners. Uit de reacties blijkt dat inwoners uit Tholen een sterke binding hebben met hun eigen woonplaats, levensloopbestendig wonen belangrijk vinden en behoefte hebben aan informatie over (subsidie voor) verduurzaming. De resultaten zijn gebruikt om richting te geven aan de nieuwe woonvisie.  

Wat is een woonvisie?

De gemeente stelt een woonvisie op om de ambities en richtingen voor de toekomst op het gebied van wonen vast te leggen. Wat zijn de ontwikkelingen en trends op het gebied van wonen en aan wat voor soort woningen is er behoefte in de toekomst? Op basis van de woonvisie wordt het woonbeleid vormgegeven en worden afspraken gemaakt met de gemeentelijke partners op het gebied van wonen.

De woonvisie staat in oktober 2021 op de agenda van de raadsvergadering. Na vaststelling gaat de gemeente aan de slag met de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma.

Sterke binding met eigen woonplaats

Meer dan de helft van de deelnemers (66%) heeft aangegeven dat ze al meer dan 10 jaar in hun huidige woning wonen. Bovendien geven veel deelnemers aan (47%) opgegroeid te zijn in de kern waar ze nu wonen. Als ze willen verhuizen, is dat vaak binnen de gemeente. Dit geeft aan dat inwoners in onze gemeente een sterke binding hebben met de eigen woonplaats en de gemeente. Inwoners die de enquête hebben ingevuld vinden hun kern een mooie plek om te wonen en waarderen de rust die er is. Vooral levensloopbestendige woningen en betaalbare starterswoningen worden gemist.  

Levensloopbestendig wonen belangrijk

Uit het onderzoek dat is gehouden blijkt dat inwoners levensloopbestendige woningen erg belangrijk vinden. Dit is terug te zien bij antwoorden op vragen als welk soort woningen men mist, naar welk type woning men graag zou willen verhuizen en het aantal mensen dat zich bezighoudt met het thema levensloopbestendig wonen. Een kleine meerderheid van de inwoners geeft aan dat ze liever verhuizen naar een levensloopbestendige woning dan dat ze hun eigen woning aanpassen om deze levensloopbestendig te maken. De belangrijkste voorzieningen in een levensloopbestendig woning zijn volgens de inwoners een gelijkvloerse- of rolstoeltoegankelijke woning en een inloopdouche.

Subsidie en informatievoorziening is de beste steun

Zowel bij het levensloopbestendig maken als het verduurzamen van woningen, willen de meeste inwoners (informatie over) een lening of subsidie. Ze hebben behoefte aan algemene informatie en op maat gemaakt advies. De belangrijkste reden die genoemd wordt voor het niet verduurzamen van de woning zijn de kosten die erbij komen kijken. De kosten spelen ook een belangrijke rol voor deelnemers die wel van plan zijn om hun woning (verder) te verduurzamen.  

Download het volledige rapport

Lees alle uitkomsten van de enquête in het rapport 'Inwonersconsulatie woonwensen' van onderzoeksbureau Citisens