Perenboomgaard in Tholen wordt tijdelijke groene ontmoetingsplek

De perenboomgaard aan de Luchtenburgseweg in Tholen wordt een groene ontmoetingsplek. Vanuit het Stimuleringsfonds Samenleven stelt de gemeente € 20.000, - beschikbaar aan de Natuurvereniging Tholen voor de omvorming van de boomgaard tot tijdelijke groene ontmoetingsplek. De scholen in de omgeving en inwoners uit de buurt worden bij de verdere uitvoering en het beheer betrokken.

Nadat het initiatief voor een voedselbos aan de Luchtenburgseweg in Tholen eind 2023 niet meer doorging is in overleg tussen gemeente Tholen, Natuurouderwerkgroep en Natuurvereniging Tholen een nieuw plan vormgegeven. Vervolgens heeft de natuurvereniging het plan uitgewerkt en een aanvraag ingediend bij de gemeente voor ondersteuning om de uitvoering mogelijk te maken.

Tijdelijk gebruik

De perenboomgaard, is ongeveer 10.000 vierkante meter groot en is door de gemeente aangekocht met het oog op woningbouwuitbreiding. Zolang de gemeente de grond nog niet nodig heeft voor deze bestemming, wordt dit een tijdelijke groene ontmoetingsplek voor jong en oud.

Kruidenrijk gras, struweel, schooltuin en speelplek

De wensen van inwoners die in de omgevingsvisie genoemd zijn, zijn in het plan meegenomen. Op het terrein blijven veel perenbomen behouden, maar worden er ook diverse bomen verwijderd en daar komen dan diverse struiken, natuurlijke speelelementen, kruidenrijk grasland, een half verhard pad van kleischelpen en schoolmoestuinen voor terug. Ook wordt de centrale ingang rolstoelvriendelijk met een picknicktafel en wordt er grond afgegraven om variatie in hoogte te krijgen. De afgegraven grond blijft in het gebied in de vorm van een grondwal die ook dient als speelaanleiding. 

Ondersteuning

De gemeente Tholen ondersteunt het initiatief eenmalig met materiaal zoals compost, houtsnippers, boomstammen en grote picknickbank en afvalbak. Het gras(wandel)pad om en door de boomgaard wordt door de gemeente enkele keren per jaar gemaaid en het beheer van de elzenhaag neemt de gemeente ook op zich. Al het verdere onderhoud wordt uitgevoerd door de natuurvereniging met hulp van vrijwilligers van de vereniging en anderen die zich hiervoor willen inzetten.

Planning

De eerste werkzaamheden, zoals het snoeien en rooien van bomen, starten begin maart. De verwachting is dat in de zomer de schoolmoestuinen en de verharding bij de ingang aangelegd kunnen worden. Het aanplanten van nieuwe bomen en struiken volgt in de winterperiode.

Inloopavond

Donderdagavond 29 februari is er van 18.00 tot 20.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis, Hof van Tholen 2, in Tholen. Geïnteresseerden kunnen het plan komen bekijken, erop reageren en vragen stellen. Ook worden mensen uitgenodigd om zich aan te melden als vrijwilliger voor hulp bij aanleg en beheer.

Bekijk het plan (PDF) (pdf, 2 MB)