Ondertekening gezamenlijk Thools preventieakkoord

Maandag 6 december 2021 is het preventieakkoord Lekker in je vel in de gemeente Tholen, dat is opgesteld in samenspraak met lokale organisaties in de sport-, zorg- en welzijnsbranche, ondertekend. Wethouder Corniel van Leeuwen zette hiervoor zijn handtekening voorafgaand een digitale bijeenkomst met de betrokken partijen. 

In navolging op hetnationaal preventieakkoord Naar een gezonder Nederland, is vanuit de gemeente begin 2021 een traject opgestart om te komen tot een lokaal akkoord. Samen met partners ‘uit het veld’ is invulling gegeven aan het Thoolse akkoord. 

Speerpunten Thools preventieakkoord

In het akkoord zijn onder andere de ambities beschreven en zijn per speerpunt subgroepen gevormd die met de verdere uitwerking aan de slag gaan. De vier speerpunten zijn Gezond opgroeien, Onderwijs en Ouders, Jongeren aan zet en Ouderen blijven gezond actief. Tijdens de digitale bijeenkomst is teruggekeken op het traject van de totstandkoming van het preventieakkoord, maar is vooral ook een start gemaakt voor de verdere uitvoering van het akkoord.

Positieve gezondheid

Wethouder Corniel van Leeuwen: “De titel van het akkoord geeft precies aan wat we met elkaar willen bereiken: dat iedere inwoner zich prettig en gezond voelt. Samen met maatschappelijke partijen hebben we gezocht naar oplossingen die bij onze gemeente passen. Het doel hiervan is om samen aan de slag te gaan en zo te werken aan onze positieve gezondheid. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.”