Meer geld voor volwassenen met een lager inkomen

Vanaf 1 januari 2024 is er meer geld voor volwassenen die een lager inkomen hebben om mee te kunnen doen aan sociaal culturele activiteiten. Inwoners met een inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm kunnen via de activeringsregeling voor volwassenen een sport- of cultuurabonnement of lidmaatschap van een vereniging betaald krijgen via de gemeente. Daarnaast ontvangen ze een bedrag van € 250,- om te besteden aan bijvoorbeeld sportspullen, telefoonabonnement of een bezoek aan het theater of museum. Ook krijgen ze een Zeeland Voordeel abonnement voor de bus.

Met de activeringsregeling volwassenen kunnen inwoners met een laag inkomen meedoen met sociale activiteiten in het dagelijkse leven. Inwoners die 18 jaar en ouder zijn kunnen een aanvraag doen voor financiële steun als het inkomen niet hoger is dan 130 procent van de bijstandsnorm (sociaal minimum). Ook is er een maximaal bedrag aan spaargeld toegestaan.

Aanvragen

Aanvragen van de vergoeding kan via www.tholen.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen. Via de stappen van de digitale aanvraag kunnen inwoners nagaan op welke vergoedingen zij recht hebben. Inwoners die niet de mogelijkheid hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0166.

Meer inwoners recht op financiële steun

Sinds januari 2023 hebben meer inwoners recht op financiële steun van de gemeente. De gemeenteraad verhoogde de inkomensgrens voor deze vergoedingen van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. Een volwassene moest voorheen een keuze maken voor of een bedrag van € 250,- of een busabonnement en deel van het geld of het betalen van een sport- of cultuurabonnement. Vanaf 1 januari hoeven ze geen keuze te maken en ontvangen ze alle opties. Het sport- of cultuurabonnement of lidmaatschap van een vereniging wordt betaald vanuit Volwassenfonds Sport en Cultuur Zeeland.

130% van de bijstandsnorm

130% van het sociaal minimum inkomen (de bijstandsnorm) is het maximum netto maandinkomen per huishouden, inclusief vakantietoeslag. Het netto-inkomen is afhankelijk van samenstelling van het huishouden en de leeftijd.

Maximaal netto maandinkomen, inclusief vakantiegeld:

  • Alleenstaande of alleenstaande ouder tot pensioenleeftijd: € 1.668,98
  • Alleenstaande of alleenstaande ouder van pensioenleeftijd: € 1.853,49
  • Echtpaar/ samenwonend tot pensioenleeftijd: € 2.384,30
  • Echtpaar/ samenwonend vanaf pensioenleeftijd: € 2.514,17

Bovenstaande bedragen gelden vanaf 1 januari 2024