Maakt jouw idee kans op Europese subsidie?

Regionale en lokale initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten en de duurzaamheid en economie versterken, komen in aanmerking voor Europese subsidie.

Samen werken we aan een fijn leefklimaat in onze provincie. Goede ideeën die hieraan bijdragen en aansluiten bij één of meer van de thema's uit de Lokale Ontwikkelingsstrategie kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage vanuit het Europese subsidieprogramma LEADER. 

Heb jij een goed projectidee? Kijk dan op www.zeeland.nl/leader of ook jouw initiatief in aanmerking komt voor de LEADER-subsidie. Hier vind je ook de projecten die goedgekeurd zijn in de vorige periode 2014-2022.

Contactpersoon

Neem voor meer informatie contact op met LEADER-contactpersoon Anne Schreurs: 06-25726519of mail naar NSP@zeeland.nl

De openstelling van LEADER subsidie loopt van 2 april 2024 tot en met 1 april 2025.