Locaties luiercontainers

In iedere kern van onze gemeente komen ondergrondse containers voor afval van luiers en incontinentiemateriaal te staan. Deze service biedt de gemeente gratis aan.

De locatie van ondergrondse containers voor luiers staan in een ontwerpbesluit. Op sommige locaties komt er ook een container glas- en/of restafval bij. 

Meer informatie op www.tholen.nl/luiers