Het Roosevelt Debat

Een politieke debatavond over het belang van het vrije woord

De Stichting Roosevelt Oud-Vossemeer organiseert donderdagavond 16 mei 2024 een speciale politieke debatavond in dorpshuis de Vossenkuil in Oud-Vossemeer.

Het Roosevelt Debat: Het Erfgoed van de Roosevelts in Oud-Vossemeer!

Het eiland Tholen draagt een rijke geschiedenis met zich mee, waarin de wortels van de familie Roosevelt stevig verankerd liggen. Het is dan ook met trots en respect dat het Roosevelt Debat wordt gehouden in Oud Vossemeer, de bakermat van de Roosevelts.

De Stichting Roosevelt Oud Vossemeer vervult een belangrijke rol in het behouden en verspreiden van het gedachtegoed van de Vier Vrijheden van de Roosevelts: vrijwaring van gebrek, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting en vrijwaring van vrees.
Deze fundamentele vrijheden, die door president Franklin D. Roosevelt werden gearticuleerd en verdedigd, vormen de kern van de nalatenschap van de Roosevelts. Met name Eleanor Roosevelt, een onvermoeibare voorvechter van mensenrechten, heeft een onschatbare bijdrage geleverd aan de verspreiding van deze idealen.

Lees verder