Gebruik zoetwatervoorziening nu eenvoudig te melden in app

Boeren in de gemeente Tholen kunnen het gebruik van de zoetwatervoorziening in Tholen en Sint Philipsland vanaf nu eenvoudig melden in een nieuwe app van Waterschap Scheldestromen. Het waterschap heeft hierdoor snel een overzicht van het gebruik en kan het waterbeheer daarop aanpassen.

Op veel plekken in Zeeland is het water in sloten en vijvers onbruikbaar voor het beregenen van gewassen. Op Tholen en in Sint Philipsland heeft het waterschap samen met de boeren een zoetwatervoorziening opgezet om beregening mogelijk te maken. Vanuit het Volkerak Zoommeer wordt zoet water via bestaande sloten in het gebied verspreid.

Meldingsplicht

Voor het gebruik maken van de zoetwatervoorziening moet je een watervergunning hebben en vooraf aangegeven waar, wanneer en hoeveel water gebruikt wordt. Waterschap Scheldestromen heeft nu een app waarin je dit gemakkelijk tot een dag vooraf kunt melden. De app is samen met de gebruikersraad van de zoetwatervoorziening opgezet en getest. Inmiddels hebben alle gebruikers van de zoetwatervoorziening per e-mail toegang tot de app gekregen.

Wanneer de app niet gebruikt wordt, dan is de gebruiker van de zoetwatervoorziening alsnog verplicht om op een andere manier een volledig jaaroverzicht in te dienen bij het waterschap.  

Meer informatie over de voorziening