Frank Hommel stopt als wethouder van Tholen

Na ruim 4 jaar actief te zijn geweest als raadslid en bijna 14 jaar als wethouder van gemeente Tholen, heeft wethouder Frank Hommel (VVD) aangekondigd afscheid te nemen. Voor de VVD-fractie is zijn vertrek reden om uit de coalitie met CU en SGP te stappen. Hoe de opvolging eruit gaat zien is nog niet bekend.

Frank Hommel: “Het stoppen als wethouder is absoluut geen gemakkelijk besluit geweest. Na de motie van afkeuring in de raadsvergadering in december en het feit dat daarna ook de fracties van onze coalitiepartners aangaven het vertrouwen te verliezen, voelde ik dat er politiek onvoldoende draagvlak was om verder te gaan in deze functie. Dat is niet in het belang van Tholen. Het college moet met brede raadssteun verder gaan. Ik kijk terug op een periode waarin ik samen heb mogen werken met inwoners, bedrijven, verenigingen, collega’s en de gemeenteraad om van onze gemeente een nog mooiere plek te maken. Dit is altijd een uitdaging geweest, waar ik mij met plezier voor heb ingezet en zal blijven inzetten. Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en steun.”

Nu de wethouder zich terugtrekt, toont de VVD-fractie haar loyaliteit en heeft meegedeeld uit de coalitie te stappen. Er is binnen de fractie geen ruimte om in het college te zorgen voor opvolging. De VVD onderschrijft het coalitieakkoord en wil politiek de handen vrij hebben om hier goed mee om te gaan.

Burgemeester Sijbers geeft in een reactie namens het college van burgemeester en wethouders aan: “Uiteraard respecteren we deze keuze. We verliezen een fijne collega, die met zijn lange staat van dienst veel heeft betekend voor de gemeente. Wij danken hem daarvoor hartelijk. We zullen, na een moment van bezinning en in goed overleg met fracties en gemeenteraad, het college weer voltallig maken. Het is aan de SGP als grootste partij om hierin het voortouw te nemen.”

Frank Hommel werd op 16 maart 2006 geïnstalleerd als raadslid en was vanaf 22 april 2010 actief als wethouder. In deze periode had hij verschillende portefeuilles onder zijn hoede, waaronder economische zaken, milieu, duurzaamheid, sociale voorzieningen, sport, wonen, toerisme. Hij was betrokken bij projecten zoals bijvoorbeeld havengebied Sint-Annaland. De komende tijd wordt gebruikt voor een soepele overdracht.