Corona

Het coronavirus

Landelijk nieuws

Meer informatie over corona(maatregelen) kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus.

Noodverordening Veiligheidsregio Zeeland

Volg het laatste nieuws over de Zeeuwse maatregelen via het blog van Zeeland Veilig.

Coronawet vervangt noodverordening

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordening, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer en maatregelen tegen het coronavirus blijven langer nodig.

Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 en aanvullende regelingen vanaf 1 december

Ondersteuning

Wat blijft doorlopen, is onze ondersteuning voor ondernemers. Het kan zijn dat u problemen ervaart bij het betalen van alle rekeningen of dat u niet zeker weet of u op de huidige manier uw bedrijf kunt voortzetten. Graag willen wij met u in gesprek gaan en proberen samen tot een oplossing te komen. De Bbz kunt u digitaal aanvragen op onze website. 

Overzicht regelingen voor ondernemers

Informatie voor de toeristische en recreatieve sector

Vanuit Impuls Zeeland wordt nagegaan welke borgstellingskredietregelingen er bij banken beschikbaar zijn voor ondernemers in deze sector. Op de website van Impuls Zeeland staat een overzicht van landelijke als regionale regelingen en informatie voor ondernemers. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres: coronaloket@impulszeeland.nl. Vanuit deze site worden ook de vragen vanuit de toeristische sector in kaart gebracht.

Arbeidsmigranten in de coronacrisis

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming dat u en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven. Als meerdere medewerkers besmet raken, kan dit gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om uw medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.
Lees meer op de infographic(pdf266 KB) van Rijksoverheid.

 

You can find information in different languages about what the Dutch government – together with other organisations – is doing against the coronavirus on the following websites:

  • Rijksoverheid: website of the Dutch Government
  • RIVM: National Institute for Public Health and the Environment
  • Pharos: Dutch Center of Expertise On Health Disparities
  • Globaltalk: press conferences in Arabic, English, Farsi, Polish, Tigrinya or Turkish.