Aanvalsplan brandbeheersing opstellen

Grote bedrijven en organisaties moeten een aanvalsplan voor brandbeheersing hebben. Dit plan maken zij samen met de brandweer of zij laten het door de brandweer maken.

Bij branden en andere rampen moet de brandweer zo snel mogelijk hulp kunnen bieden. Grote bedrijven en organisaties moeten daarom een aanvalsplan voor brandbeheersing hebben. Het plan beschrijft de inrichting van het bedrijf. Bijvoorbeeld de plaats van gevaarlijke stoffen, installaties, vluchtwegen, brandvrije deuren en de bluswatervoorziening.

Een aanvalsplan voor brandbeheersing maakt het bedrijf samen met de brandweer. Of zij laten dit plan door de brandweer maken.

Zo maakt u een aanvalsplan voor brandbeheersing:

 • U neemt contact op met de brandweer.
 • U legt uw aanvalsplan voor aan de brandweer. Dit plan bevat onder andere:
  • een bouwplan
  • een volledige plattegrond van het bedrijf
  • de route naar uw bedrijf: hoe snel kunnen brandweerwagens bij uw bedrijf zijn?
  • een ontruimingsplan met onder andere vluchtwegen
  • brandwerende maatregelen
  • een beschrijving van de bluswatervoorziening
  • een eventuele beschrijving van installaties en gevaarlijke stoffen
  • eventuele omgevingsvergunningen of bevestigingen van milieumeldingen