Wijzigen uitkeringsgegevens

U ontvangt een uitkering (Participatiewet, IOAW, BBZ of IOAZ) van onze gemeente.

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, of binnenkort gaat plaatsvinden, in onderstaande gegevens moet u dit voor de 10e van de maand melden met het digitale formulier “Wijzigen uitkeringsgegevens”.

Om wat voor wijzigingen gaat het?

  • Verandering in uw persoonlijke, gezins- of woonsituatie, bijvoorbeeld wijziging in aantal inwonende personen, een inwonend kind dat 21 jaar wordt, verhuizing, scheiding, geboorte, samenwonen, verblijfsvergunning of start/einde studie;
  • Verandering in uw financiële situatie, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, ZW-uitkering, WW,-uitkering,  pensioen, alimentatie;
  • Wijziging van uw bankrekeningnummer;
  • Een wijziging in uw eigen vermogen, bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe auto, winnen van de loterij of de ontvangst van een erfenis;
  • Als u op vakantie gaat in binnen- of buitenland (4 weken voor datum vertrek).

Bij het doorgeven van uw wijziging, moet u bewijsstukken daarvan uploaden. Betreft het inkomsten dan moet op het bewijsstuk duidelijk vermeld staan over welke periode het gaat, het bruto en netto bedrag.

Let op:

Indien u een partner heeft dient uw partner akkoord te geven voor de doorgegeven wijziging met zijn/haar digitale handtekening via DigiD. Dit doet uw partner via het digitale formulier ‘Partnerverklaring’. Pas daarna zullen wij de doorgegeven wijziging verwerken.

Als u de wijziging voor de 10e van de maand digitaal doorgeeft, kan de gemeente Tholen dit nog in dezelfde maand verwerken. Hiermee voorkomt u:

  • Dat u mogelijk een onjuist bedrag ontvangt;
  • Ten onrechte een uitkering ontvangt.

Wanneer u nalaat een wijziging door te geven, kunt u een boete krijgen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verordening en beleidsregels op deze pagina.

Wanneer kunt u een boete krijgen?

De gemeente krijgt signalen van bijvoorbeeld verhuizingen, inkomsten, vermogen en voertuigen van diverse instanties. We controleren achteraf of de hoogte van uw uitkering correct is en/of u uw uitkering nog steeds rechtmatig ontvangt.

Komt u de verplichting van het tijdig doorgeven van mutaties niet na, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering en resulteren in een boete.

U kunt een boete opgelegd krijgen als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt. U krijgt een boete opgelegd als u informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering of voor de hoogte ervan, niet of te laat doorgeeft aan de gemeente. U pleegt dan fraude.

Hoe hoog is de boete?

De boete die u krijgt als u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht is maximaal 100% of 150% van het bedrag dat u onterecht aan uitkering heeft gekregen. U krijgt een boete van maximaal 100% van dat bedrag als u voor de eerste keer informatie niet of niet op tijd hebt doorgegeven. De boete is maximaal 150% van dat bedrag als het de tweede of volgende keer is.

Behalve de boete moet u ook het bedrag dat u te veel aan uitkering heeft gekregen volledig terugbetalen.

U kunt via deze website van de gemeente Tholen een wijziging op uw uitkeringsgegevens doorgeven. Hierbij maakt u gebruik van uw DigiD login gegevens. Zorg dat u de bewijsstukken in digitale vorm heeft om ze bij te kunnen voegen.

Als u vragen heeft of u weet niet zeker wat u moet doen, bel dan op werkdagen van 9 tot 16.30 uur het telefoonnummer 14 0166.