Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente Tholen heeft de gemeentelijke belastingen ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling). 

Reinigingsrechten heft SaBeWa voor het ophalen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid. De rechten worden geheven van degene die de aanvraag heeft ingediend of ten behoeve van wie de dienst wordt verricht. Standaard wordt er één GFT- en één restafvalcontainer verstrekt. De rechten zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of bij de aanvang van de belastingplicht.

Hoe werkt het?

Alleen bedrijven die gebruik maken van de gemeentelijke afvalverzameling en verwerking, moeten de reinigingsrechten betalen.

Contactgegevens

U krijgt ieder jaar een aanslag voor de reinigingsheffing van SaBeWa toegestuurd.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving