Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u:

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen
  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horenĀ 

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden.

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar.

Wat moet ik doen?

De gemeente organiseert de naturalisatieceremonie.

Hoe werkt het?

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen.

Wet en regelgeving