Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente stelt regels vast over de tijden waarop winkels open mogen zijn. Bent u winkelier en wilt u uw zaak buiten de normale openingstijden openen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als u een avondwinkel wilt beginnen.

Wat moet ik doen?

Om een avondwinkelopenstelling aan te vragen, heeft u nodig:

  • uw naam, adres en contactgegevens
  • de reden van de openstelling
  • de gewenste openingstijden

Contactgegevens

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving