Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen. Zo heeft u bij het slopen van een monument meestal een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

Soms moet u eerst een ontheffing bij de provincie aanvragen. Die is nodig als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten zoals vleermuizen die verborgen zitten in spouwmuren.

Wat moet ik doen?

Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen
 • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen

Verder heeft u misschien nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Hoe werkt het?

U bent verplicht de melding te doen, als u:

 • meer dan 10 m³ sloopafval heeft
 • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Wat kost het?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Contactgegevens

Particulieren die een kleine hoeveelheid asbest willen verwijderen kunnen daarvoor een sloopmelding doen op deze website. Kijk bij "Asbestverwijdering" om een melding te doen en de voorwaarden te lezen. In alle andere gevallen doet u een sloopmelding via het Omgevingsloket Online (OLO).

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding het beste samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.

Wet en regelgeving