Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden voor hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

De voorwaarden staan beschreven in de welstandsnota. Een commissie van onafhankelijke deskundigen onderzoekt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een welstandsadvies aan:

  • Neem contact op met de gemeente.
  • U heeft nodig:
    • een bouwplan

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van welstandsadvies zijn onder andere:

  • U heeft een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.
  • Het gaat niet om een tijdelijk gebouw (tenzij het een seizoensgebonden gebouw is).

Bezwaar en beroep

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Wet en regelgeving