Valpreventie voor ouderen

Jaarlijks moeten 120.000 ouderen naar een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in of om het huis. Hiervan zijn 35.000 ongevallen vaak zo ernstig dat het slachtoffer in het ziekenhuis moet worden opgenomen en 2.000 personen komen zelfs te overlijden. Ouderen worden vaker opgenomen in het ziekenhuis dan jongere mensen. Bovendien moeten ze vaak veel langer blijven voordat ze voldoende genezen zijn om weer naar huis te kunnen. Een val is het meest voorkomende ongeluk; 80% van de ongevallen zijn valongevallen! De kans op een val is voor ouderen groot. Te vaak raakt een oudere dusdanig gewond door een val, dat behandeling in het ziekenhuis nodig is.

Gevolgen

Een ongeval kan vervelende gevolgen hebben. Van een blauwe plek of een snijwond tot zelfs blijvende invaliditeit. Op latere leeftijd gaan genezingsprocessen langzamer en de klachten zijn vaak van blijvende aard. Angst voor een nieuwe val maakt het risico nog groter.

Voorkomen

Gelukkig kunt u zelf veel doen om een ongeval in of om het huis te voorkomen! Door op tijd de nodige maatregelen te treffen, vergroot u de kans dat u veilig oud kunt worden in uw eigen huis.
Bij het Servicebureau 'Voor Elkaar' kunt u voorlichtingsmateriaal krijgen over valpreventie. Ook kunt u hier informatie krijgen over voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp.