Bodemonderzoek aanvragen

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Of heeft u een bedrijf en gebruikt u bouwstoffen? Dan moet u misschien een bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit vraagt u aan via Omgevingsloket online.

Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment.

Heeft u een onderneming of bent u van plan een bedrijf te beginnen? En heeft u daarbij een omgevingsvergunning voor het milieu nodig (vroeger milieuvergunning)? Dan moet u vaak ook een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bodemonderzoek kan daarnaast ook nodig zijn in de volgende gevallen:

 • U gebruikt bouwstoffen, grond of baggerspecie;
 • Het bestemmingsplan verandert.

Als de bodem niet geschikt is voor bijvoorbeeld het bouwen van een woning zal extra bodemonderzoek en soms bodemsanering noodzakelijk zijn.

Een bodemonderzoek is 5 jaar geldig, dit hangt af van de onderzoeksresultaten en het gebruik van de bodem. De kwaliteit van de bodem kan veranderen. Door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen wijzigen. Zo nodig kunt u met een aanvullend onderzoek aangeven of eerdere onderzoeksresultaten nog kloppen.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bodemonderzoek zijn onder andere:

 • U heeft toestemming van de eigenaar van de grond waar u bodemonderzoek wilt doen. Is de grond van de gemeente? Dan vraagt u toestemming aan de gemeente.

Hebt u te maken met een wijziging van het bestemmingsplan, bouw- en/of milieuvergunning en/of grondverzet? Dan is uitvoering van één bodemonderzoek voor meerdere doeleinden aan te bevelen om waar mogelijk onderzoekskosten te sparen.

Zo vraagt u een bodemonderzoek aan:

 • Vraag eventueel eerst advies bij de gemeente of u een bodemonderzoek moet doen.
 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven. Dit hangt af van de omgevingsvergunning. Het ligt eraan of deze alleen voor milieu of ook voor bouwen is afgegeven.

U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij het Omgevingsloket Online (OLO). Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Erkende bodemonderzoeksbureaus kunt u vinden op de website van rwsleefomgeving.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.