Zittingen Gemeentelijk Stembureau

Waar en wanneer worden de stemmen geteld?

In de gemeente Tholen worden de uitgebrachte stemmen centraal geteld. Centraal tellen betekent dat na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur de stemmen eerst op partijniveau geteld worden. Dit gebeurt in de verschillende stembureaus.

De volgende dag telt het Gemeentelijk Stembureau (GSB) op een centrale plek alle stemmen op kandidaatniveau. Dit gebeurt op donderdag 23 november vanaf 09.00 uur in het atrium van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 in Tholen.

Mag ik bij het tellen aanwezig zijn?

Het tellen van de stemmen is openbaar. Dit betekent dat u mag toekijken. U mag niet helpen met het tellen of de tellers hinderen. Denkt u dat iets niet goed verloopt? Dan kunt u bezwaar maken. De voorzitter of telleider noteert uw bezwaar in het proces-verbaal.

U mag niet zonder toestemming foto's of video's maken en verspreiden waarop stembureauleden en tellers herkenbaar in beeld zijn. Als alle stemmen geteld zijn mag u wel een foto maken van de aantallen. De handtekeningen op het proces-verbaal mag u niet fotograferen.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing

Op vrijdag 24 november 2023 wordt de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) om 10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 in Tholen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Voordat het GSB de uitslag bekend maakt, controleren zij eerst alle processen-verbaal. Bij optelfouten of onverklaarde verschillen vindt er van de betreffende lijst(en) of stembureau(s) ter plekke een hertelling plaats. Dit doen de leden en ondersteuners van het GSB. Het GSB corrigeert eventuele fouten. Daarna voert de gemeente de stemmen in. Tot slot print het GSB het proces-verbaal met de uitslag. De leden van het GSB lezen dit voor en ondertekenen het proces-verbaal.

Wilt u een zitting bijwonen?

Belangstellenden mogen bij deze openbare zitting aanwezig zijn. Belangstellenden kunnen mondeling bezwaren inbrengen. Het GSB meldt deze bezwaren in het proces-verbaal. Het proces-verbaal ligt direct na de zitting (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. Bel dan eerst met 14 0166 om een afspraak te maken. De gemeente publiceert na de zitting de verkiezingsuitslag zo snel mogelijk op de website.

1