Gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau (gsb) stelt de uitkomst van de verkiezing op gemeenteniveau vast. Voor iedere verkiezing, nu voor het Europees Parlement, stelt het college van burgemeester en wethouders een gemeentelijk stembureau met een voorzitter en tenminste een plaatsvervangend voorzitter.

Het gsb bestaat uit ten minste van 5 leden, onder wie de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Wij maken gebruik van de locatie gemeentehuis waar de zitting en eventueel tellen/invoeren van stemmen in aparte ruimtes plaatsvinden. In elke ruimte van de locatie waarin het gsb werkt moet een lid van het gsb aanwezig zijn. Bijvoorbeeld in de ruimte waar proces-verbaal wordt gecontroleerd, of waar de tellijsten van het proces-verbaal in het computersysteem worden ingevoerd.

De dag na de verkiezing, vrijdag 7 juni 2024 om 09:00 uur, worden de stemmen centraal geteld in het gemeentehuis en controleert het gsb alle proces-verbalen en voert als het nodig is een hertelling uit. Dit gebeurt in het openbaar, zodat kiezers en andere belangstellenden alle werkzaamheden kunnen volgen die door of namens het gsb worden uitgevoerd. Denk hierbij aan het tellen van de stemmen op kandidaat niveau, controle proces-verbalen alle stembureaus, hertellen van de stembiljetten (indien noodzakelijk), en de invoer in het computersysteem.

Op maandag 10 juni 2024 om 09.30 uur heropent het gsb de zitting en wordt de officiƫle uitslag vastgesteld.

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan kan de fout onderzocht worden.