Stempas voor verkiezingen aanvragen

Als u mag stemmen voor de verkiezingen, ontvangt u een stempas thuis. Neem de stempas en uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.

Op 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen. U heeft een stempas nodig om te stemmen. U krijgt de stempas thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven.

U ontvangt de stempas voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen uiterlijk woensdag 1 maart 2023.

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan.

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen als u:

  • Nederlander bent
  • op 30 januari 2023 staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Kijk op Kiesraad.nl of u een stempas krijgt voor de waterschapsverkiezingen.

Zo vraagt u een nieuwe stempas aan voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschappen:

U kunt ook langskomen bij de gemeente om een nieuwe stempas aan te vragen. Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2023, 12.00 uur. Vergeet uw identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.