Openbare zitting gemeentelijk en centraal stembureau

De dag na de verkiezing controleert het Gemeentelijk Stembureau (GSB) alle proces-verbalen en voert waar nodig een hertelling uit. Dit gebeurt in het openbaar, zodat kiezers en andere belangstellenden alle werkzaamheden die door of namens GSB worden uitgevoerd kunnen volgen. Het gemeentelijk stembureau houdt openbare zitting op donderdag 16 maart 2023 om 09.00 uur in het gemeentehuis te Tholen.

Denk hierbij aan:

  • controle proces-verbalen van alle stembureaus;
  • tellen van de stembiljetten (indien noodzakelijk);
  • de invoer in het softwareprogramma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020).

Meldingsformulier stemopneming Provinciale Staten verkiezingen

Na vaststelling worden de processen-verbaal gepubliceerd. De verwachting is dat dit op donderdagmiddag 16 maart of vrijdag 17 maart plaatsvindt

Vanaf het moment dat de gemeenten de processen-verbaal van de stembureaus en het Gemeentelijk Stembureau, de eventuele corrigenda en de digitale bestanden met uitslaggegevens hebben gepubliceerd op de gemeentelijke website, kan iedereen die dat wil vermoedens van fouten in de processen-verbaal van een stembureau melden bij het Centraal Stembureau Middelburg.

Melding vermeende fouten

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau bij de Waterschapsverkiezingen 2023? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen in Middelburg. Genoemde meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Dit betekent dat meldingen voor het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen uiterlijk dinsdag 21 maart, 10.00 uur door het waterschap ontvangen moeten zijn.

Meer informatie